diumenge, 31 d’octubre de 2010

Acta del 19 d'abril de 2010

Associació “Dramatúrgia a Catalunya” ACTA 1
DIA I HORA: 19 abril a les 21:30hores
LLOC: Teatre Gaudí (C/St. Antoni Marià Claret, 120).

PERSONES REUNIDES:

- Els assistents:
Ever Blanchet, Pablo Ley, Llàtzer Garcia, Sergi Pompermayer, Jordi Jové, Aleix Duarri, Aleix Fauró, Elena Castelar, Carolina Llacher, Jordi Barra, Victoria Spunzberg i Gerard Vàzquez.

- Vots delegats:
Alex Mañas, Joan Gallart, David Planas, Enric Nolla, Mar Monegal, Josep Galindo, Marta Galán, Helena Tornero, Àngels Aymar, Manel Molins i Anna Maria Ricart.

TEMA PRINCIPAL: constitución Associació.


1.ORDRE DEL DIA:

Representa la tercera reunió per plantejar la possibilitat de constituir una associació de dramaturgs/urges a Catalunya.
1-Exemple de l’Associació de dramatúrgia d’Escòcia.
2-Plantejament de la possible associació a constituir.
3-Nom i constitució.
4-Acords i calendari de les properes accions.


2.DESENVOLUPAMENT:


1.Pablo Ley exposa la feina feta per Helena Tornero, qui ha s’ha posat en contacte i ha recollit informació sobre el modus operandi de l’Associació de Dramaturgs d’Escòcia. Aquesta funciona des dels anys ’70 i està formada per uns 80 membres, aproximadament. Els criteris amb els quals es mouen semblen interessants per agafar-los com exemple per la futura associació. L’Associació d’Escòcia es mostra amable i generosa en oferir-nos el seu suport en el nostre procés.
2.S’obra torn de precs i preguntes, es manifesten inquietuds i qüestions a tenir en compte. Considerem, finalment, que l’exemple d’Escòcia és molt bo i que el seguirem com a pauta, tenint en compte les nostres particularitats. Ens serveixen com a pauta:
- Definició de l’Associació: consideren i considerarem com a “dramatúrgia” tot allò relacionat amb l’escriptura escènica en sentit general i ampli, des de l’escriptura i creació d’obres de teatre fins als treballs basats en l’intervenció directe en el procés de creació d’un espectacle. Visió àmplia i que acull la multitud de formes de desenvolupament del treball en dramatúrgia.
Models contracte: interessant els models de contracte que ens adjunten a on trobem barems de pagament en relació a activitats dramatúrgiques concretes. Es decideix crear un model semblant adaptat a la nostra realitat.
Acceptació de membres: es proposa imitar el model de l’Associació de guionistes de Catalunya a on hi ha dos criteris d’acceptació de membres. Un, per els que no poden demostrar activitat registrada i, per tant, la seva quota de pagament anual serà inferior i també els drets als que podran accedir. L’altre, pels que estan en actiu i poden demostrar activitat registrada, els quals hauran de pagar una quota superior i tindran ple dret.
3.Votació a favor de la constitució de l’associació amb el resultat a favor per unanimitat (els 12 assistents + 11 vots delegats). S’escull el nom i s’estableix equip coordinador per poder agilitzar tràmits oficials i legals (veure punt 3).
4. Es parla de la importància de fer extensible la creació de l’associació a altres professionals del sector, per tal de poder aconseguir un nombre important de membres. Es destaca també la importància de tenir noms importants dins l’associació. La captació de membres serà més fàcil una vegada s’hagi començat el procés oficial de constitució.


3.ACORDS PRINCIPALS i CALENDARI:


1.S’acorda fer extensible a tothom via correu electrònic dels documents exemplars de l’Associació d’Escòcia.
2.S’acorda per unanimitat la constitució de l’Associació amb el nom de DRAMATÚRGIA A CATALUNYA (nom neutre, per no entrar en polèmiques de cap mena). D’aquesta manera, es poden agilitzar els tràmits i legals i facilitar les accions posteriors. Provisionalment, i amb la mateixa intenció d’agilitzar els tràmits, s’acorda l’equip de coordinació:
President: Pablo Ley.
Vicepresident: Gerard Vàzquez.
Tresorer: Aleix Duarri.
Secretaria: Carolina Llacher.
Vocals: Elena Castelar, Llàtzer García, Ever Blanchet, Aleix Fauró, Victoria Szpunberg i Jordi Barra.
3.Ever Blanchet, Gerard Vàzquez i Pablo Ley, amb el suport d’Elena Castelar, s’encarregaran de constituir legalment l’associació. S’acorda deixar l’acta de constitució al mateix Teatre Gaudí per tal que aquells que l’han de signar puguin anar-hi i signar-la.
4.Una vegada constituïda l’associació oficialment ens reunirem per establir comissions de treball per tal de crear: votacions oficials per escollir equip coordinador de l’associació, adaptar models escocesos a la Nostra realitat, creació d’un logotip, document que serveixi per recollir signatures i captar membres, calendari d’activitats, etc..
Propera reunió: 17 de maig a les 21.30hores al Teatre Gaudí.


Acta realitzada per: Carolina Llacher a 24 d’abril 2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada