diumenge, 31 d’octubre de 2010

Acta del 17 de maig de 2010

Associació “Dramatúrgia a Catalunya” ACTA 2

DIA I HORA: 17 maig a les 21:30hores
LLOC: Teatre Gaudí (C/St. Antoni Marià Claret, 120).

PERSONES REUNIDES:
- Els assistents:
Ever Blanchet, Joan Gallard, Manuel Veiga, Elena Tornero, Marilia Sanper, Aleix Duarri, Pasquale Bavaro, Jordi Barra, Josep Galindo, Aleix Fauro, Gerard Vàzquez, Pablo Ley, Carolina Llacher, Jordi Jové
- Vots delegats:
Alex Serrano, Jordi Fabrega, Esteve Soler, Sergi Pompermayer, Ricard Gazquez, Enric Nolla, Josep Pere Peyró, Carles Batlle, Victoria Spunzberg, Anna Maria Ricart, Mar Monegal, Marc Rosich


1.ORDRE DEL DIA:

1.Lectura, discussió i modificació dels estatuts, seguint el model que proporciona el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per tal de confirmar que són representatius de l'associació.

2.Signatura dels documents a presentar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

3.Redacció de la sol·licitud d'ingrés a l'associació que caldrà emplenar per a ser membre de ple dret.

4.Establiment (si s'escau) de la quota per soci i periodicitat del pagament.

5.Captació de nous socis per aconseguir que l'associació sigui realment representativa del col·lectiu.

6.Plantejament de les tasques a fer --a curt, mig i llarg termini-- i creació dels equips de treball per al desenvolupament de cada una de les tasques.

7.Estudiar les subvencions a les que l'associació pugui tenir accés.

8.Discutir la conveniència d'establir una relació continuada amb un local (com ha estat fins ara el TGB, que ha cedit amablement les seves instal·lacions per a les primeres reunions) i plantejar altres possibilitats que pugui tenir l'associació. (El motiu d'aquest punt en l'ordre del dia ha estat el comentari al respecte d'algun dramaturg interessat en l'associació).

9.Altres qüestions que puguin sortir al llarg de la reunió.


2.DESENVOLUPAMENT:

A nivell general, la reunió es desenvolupa saltant d’un punt a l’altre de l’ordre del dia i aclarint dubtes que van sorgint entre els assistents. A continuació es presenta el desenvolupament d’aquells punts que més es varen tractar.

1.S’inicia la reunió presentant el correu electrònic de l’associació. Aquest ha estat creat de manera provisional i tenen accés, també de manera provisional, el President, el Vicepresident i la Secretaria de l’Associació: dramaturgiaacatalunya@gmail.com
Seguim amb la lectura dels estatuts fundacionals de l’associació que ofereix la Generalitat de Catalunya com a model estàndard. Hi ha alguns punts oberts que cal decidir:
La domiciliació de l’associació: s’acorda finalment posar l’adreça del president provisional de l’Associació, Pablo Ley. Aquesta mesura serà també provisional fins que l’Associació pugui comptar amb un local propi.
S’aproven la resta de punts dels estatuts i el nom.
Es fa palesa la necessitat d’elaborar uns punts propis i relacionats directament amb l’activitat de l’associació. Es deixa per més endavant.

Després d’aquest punt, es va fer un salt al punt 8 de l’ordre del dia.

8. Per tal de no vincular la creació de l’associació amb cap institució i/o agent teatral, es valora la possibilitat de buscar una alternativa d’espai de reunions. S’obre torns de paraules i hi ha “pluja d’idees”:
- Sol·licitar un espai a la Fabra i Coats.
- Sol·licitar un espai en alguna institució pública relacionada amb el teatre (teatres i institucions publiques) o bé en d’altres espais públics com els anteneus o centres cívics.
- Sol·licitar un espai a l’SGAE.
- Sol·licitar diversos espais a on poder reunir-nos de manera itinerant fins a trobar l’espai propi de l’associació. D’aquesta manera aconseguiriem fer-nos més visibles i captar més persones. Es proposa fer itinerant tant el dia setmanal de la reunió (fins ara sempre havia estat dilluns) com el lloc. Sembla que aquesta última proposta s’acull amb èxit. Es planteja la possibilitat de crear Comissió concreta per a la recerca d’espais.

3.Es parla de la necessitat de crear un formulari d’adhesió a l’associació, per portar un control formal dels socis i sòcies. Després de donar el torn de paraules, s’acorda buscar un model estàndard i adaptar-lo a l’associació. Apartats del formulari:
Dades personals + Fitxa bàsica de dades professionals + Determinar tipus d’adhesió + Clàusules d’adhesió (aprovació estatuts + abonament quota, etc.).
S’acorda que Helena Tornero redactarà el model i quan aquest s’aprovi es passarà ja a les persones captades.

4.S’acorda la necessitat d’establir una quota d’adhesió concreta. Després del torn de paraula, s’estableix deixar aquest punt per a la propera reunió. Abans cal tenir una aproximació de cost anual que pot tenir el manteniment de l’Associació i cal preguntar i comparar amb d’altres associacions de l’estil.

5. Captació de socis: es parla de la importància d’aconseguir el suport d’aquells que, professionalment, tenen més reconeixement. Es parla de la possibilitat de crear una comissió de difusió i captació. Finalment, es decideix que sigui a nivell personal que es faci córrer la veu i captar persones. Aquells que es captin, s’adrecen al correu electrònic de l’associació per ampliar la xarxa de contactes.

6. Es comencen a debatre els punts que ha de treballar l’associació, establint-los com a objectius a curt/mig/llarg termini. Es parla de diversos temes, com per exemple, de la necessitat de fer un treball d’estudi i diagnòstic de la situació del teatre en les últimes dècades. Hi ha diversitat d’opinions: alguns pensen que és estrictament necessari, d’altres que s’ha de realitzar un esforç massa gran per a poder-ho fer, d’altres que creuen que s’ha de començar per altres qüestions més de caràcter pràctic. Tanmateix, s’acorda que:
- Pasquale Bavaro recercarà algunes dades quantitatives sobre l’activitat teatral en els últims anys al MAE (Museu d’Arts Escèniques).
- Possibles accions a realitzar i ja planificar al llarg del 2010:
* roda de premsa (octubre 2010, coincidint amb l’inici de temporada teatral).
* creació d’una pàgina web.
- Es decideix realitzar més endavant una reunió exclusiva per tractar aquest punt.

9. S’acorda data de la propera reunió: DIMECRES 9 DE JUNY a les 21.30hores. Lloc per confirmar.

2. Finalment, es signa l’acta de constitució de l’associació per poder gestionar oficialment la creació de la mateixa. Nom: Dramatúrgia a Catalunya. S’estableix l’equip de coordinació provisional, fins a establir una assemblea oficial i votar l’equip definitiu:
President: Pablo Ley.
Vicepresident: Gerard Vàzquez.
Tresorer: Aleix Duarri.
Secretaria: Carolina Llacher.

3.ACORDS PRINCIPALS i CALENDARI:

-Aprovació dels estatuts.
-Crear xarxa d’espais itinerants on poder realitzar reunions.
-Helena Tornero redactarà formulari d’adhesió.
-Captació de socis de manera individual i aquells captats, enviar el contacte al correu electrònic de Dramatúrgia a Catalunya.
-Establiment de quota de soci + objectius curt/llarg/termini per propera reunió.
-Pasquale Bavaro començarà una recerca de dades quantitatives per tenir visió de l’activitat teatral dels últims anys.
-Se signa l’acta de constitució.
-Propera reunió: dimecres 9 de juny a les 21.30hores, lloc per confirmar.

Acta realitzada per: Carolina Llacher a 26 de maig 2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada